استخدام بازرس کنترل کیفیت در صنایع فلزی آذرین البرز در قزوین