استخدام مهندس برق و الکترونیک آقا در شرکت نوید وصال ایرانیان در تربت جام