استخدام مهندس مکانیک - سیالات و کارشناس شیمی در مرکزی