استخدام کارشناس برنامه ریزی در شرکت معتبر صنعتی - تولیدی در قم