استخدام مدیر فروش شعبه صنعت دارو آقا در شرکت داروگستر نخبگان در خوزستان