استخدام تکنسین الکترونیک و مهندس صنایع در آذربایجان شرقی