استخدام کارگر ساده در شرکت پاسارگاد عایق پارس در ساری