استخدام فروشنده حرفه‌ای پوشاک آقا در شرکت هاکوپیان در شیراز، کرمان، یزد