استخدام انباردار آقا در شرکت تولیدی کفش آداک در تبریز