استخدام کارشناس امور فن بازار در بنیاد بهره وری گمبا در شیراز