استخدام مهندس صنایع و مهندس برق و الکترونیک در رادمان تجهیز آذین در اصفهان