استخدام سرپرست مکانیک، کارشناس برق و الکترونیک و کارشناس طراحی در یزد