استخدام کارشناس برنامه ریزی و تولید در یک شرکت معتبر واکسن سازی در البرز