استخدام تکنسین فنی آقا در شرکت پایا کنترل پاسارگاد در خراسان رضوی