استخدام تراشکار و دریل کار آقا در شرکت سپاهان نو در اصفهان