استخدام کارگر ساده جهت کار در فروشگاه و کارگاه در یک شرکت معتبر در تبریز