استخدام انباردار آقا در یک واحد صنعتی در شهرک صنعتی توس مشهد