استخدام مدیر بازرگانی در شرکت پشم شیشه ایران در فارس