استخدام اپراتور تولید و نیروی تاسیسات برق در آذربایجان شرقی