استخدام تکنسین الکترونیک آقا در یک واحد تولیدی معتبر در اصفهان