استخدام کارپرداز با حقوق ثابت و بیمه در هرم فولاد شیراز در فارس