استخدام مهندس برق و الکترونیک در پایا کنترل پاسارگاد در خراسان رضوی