استخدام نقشه‌کش صنعتی، تراشکار ماهر و کارگر ساده در قزوین