استخدام کارگر ساده آقا با حقوق و بیمه در یک شرکت معتبر در اصفهان