استخدام فروشنده آقا در شرکت گلرنگ پخش جهت کار در کرمانشاه و ایلام