استخدام سرپرست کارگاه آقا (رشته عمران) در شهرک صنعتی کاسپین - قزوین