استخدام منشی خانم با حقوق ثابت و بیمه در مشاوران سیستم جهانی سپنتا در کرج