استخدام کارشناس کنترل کیفی آقا در دورنا باتری ارس در آذربایجان شرقی