استخدام مدیر بازرگانی در شرکت کشت و صنعت سپنتا در فارس