استخدام سرپرست هاب منطقه در شرکت تیپاکس اکسپرس پارس در یزد