استخدام کارمند اداری، جوشکار و تکنسین ساخت و تولید در بابلسر