استخدام مسئول دفتر و تکنسین مکانیک در چهارمحال و بختیاری