استخدام طراح گرافیک در کارتن سازی انصار تبریز در آذربایجان شرقی