استخدام تکنسین مکانیک ، نصب، نگهداری و تعمیرات ماشین آلات در البرز