استخدام مدیر فروش و بازاریابی در دفتر مرکزی کارخانه پاک چوب اهواز