استخدام مهندس مکانیک تاسیسات در شرکت فراز ساخت گیو در آذربایجان شرقی