استخدام اپراتور تولید، مدیر انبار و مدیر فروش در اسپادان بهسیم در اصفهان