استخدام کارشناس تضمین کیفیت، مدیر کنترل کیفی و مهندس برق و الکترونیک