استخدام کارشناس تضمین کیفیت با بیمه، سرویس در کولر هوایی آبان در فارس