استخدام کارشناس خرید در گروه نوین آبان فن آور در شهرک صنعتی ملوسجان