استخدام مهندس فروش و حسابدار با بیمه در شرکت نیروسان در ارومیه