استخدام تراشکار CNC و دستی با بیمه،سرویس،پاداش در گالپرتی پارس در قم