استخدام بازرس کنترل کیفیت با بیمه تکمیلی و سرویس در گروه صنعتی لینا در قم