استخدام مددکار با بیمه،بیمه تکمیلی در موسسه خیریه بنیاد کودک در ایلام