استخدام منشی تلفنی با بیمه و پاداش در شرکت حامی محتوا پایدار در البرز