استخدام کارشناس دیجیتال مارکتینگ، کارمند تولید محتوا، فیلم بردار و بازاریاب