استخدام کارگر ساده (خط تولید) با بیمه در آبنوس روانکاران آسیا در اصفهان