استخدام کارشناس آزمایشگاه شیمی با سرویس در شرکت زرآزما پرشیا در هرمزگان