استخدام کارگر ساده با بیمه در مجموعه صنایع دستی کیمیا ترنج در اصفهان