استخدام کارگر ساده و فروشنده مواد غذایی با بیمه،پاداش در گز دردشتی/اصفهان